Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Luopioisten Säästöpankkisäätiön rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjän nimi
Luopioisten Säästöpankkisäätiö s.r
Y-tunnus: 0150967-7

Osoite
Luopioisten Säästöpankkisäätiö s.r
Postiosoite:
Kokintie 3
36760 LUOPIOINEN

Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa
Erkki Nurmi
0400628526
enprojektit [at] gmail [dot] com (enprojektit[at]gmail[dot]com)

Rekisterin nimi
Luopioisten Säästöpankkisäätiön henkilötietorekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään Luopioisten Säätöpankkisäätiö s.r:n apuraha- ja avustushakemusten käsittelyssä ja säätiötä koskevassa tiedotuksessa.

Rekisterin tietosisältö
Rekisterin tietosisältö koostuu seuraavista tiedoista, jotka rekisteröity on antanut avustushakemuksessaan tai muuten rekisterinpitäjälle.

Henkilön nimi (yksityishenkilön tai yhdistyksen, seuran tms. yhteyshenkilön nimi)
Henkilön yhteys- ja osoitetiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, katuosoite, postinumero)
Hakijan tilinumero (henkilötieto, mikäli yksityisen henkilön)
Lisätiedot (henkilön jättämä lisätieto ja tieto apurahan käyttötarkoituksesta)

Lisäksi Luopioisten Säästöpankkisäätiölle ja heidän valtuuttamilleen verkkopalvelusta vastaaville tahoille välittyy seuraavia tietoja:
Muut tunnistetiedot (mm. henkilön IP-osoite) ja evästetiedot (lue lisää evästekäytännöstämme)

Ei-hyväksyttyjen hakemusten ja hakijoiden tiedot poistetaan hakukierroksen päätyttyä. Hyväksytyt hakemukset ja niiden hakijoiden tiedot tallennetaan toistaiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröidyn itse antamat apuraha- ja avustushakemukseen liittyvät tiedot sekä verkkopalvelun automaattisesti keräämä analysointia tukeva aineisto.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset tai siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta muiden kuin Luopioisten Säästöpankkisäätiö s.r:n hyödynnettäväksi yllä kuvatussa käyttötarkoituksessa.
Tietoja ei siirretä Suomen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tiedot sijaitsevat joko fyysisinä papereina tai sähköisellä tallentimella suojatussa ympäristössä.

Tarkastus- ja korjausoikeus
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa omat rekisteriin tallennetut tietonsa sekä vaatia niiden oikaisemista, poistamista tai täydentämistä, ellei lainsäädäntö rajoita sitä. Tätä koskeva pyyntö tehdään sähköpostitse yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä, elleivät lait, asetukset tai apuraha-asian käsittelyn muuten mahdottomaksi tuleminen sitä estä. Tätä koskeva pyyntö tehdään sähköpostitse yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen.