Hakemusmenettely

Luopioisten Säästöpankkisäätiö antaa apurahaa ja avustuksia hankkeisiin ja projekteihin, jotka tukevat säätiön tarkoitusta.

Luethan alla olevat ohjeet ja säätiön sääntöjen mukaiset aihealueet ennen hakemuksen lähettämistä.

Ohjeita avustuksen hakijalle

Säätiön tarkoituksena on Pirkanmaan alueen elinvoimaisuuden, hyvinvoinnin ja taloudellisen kehityksen tukeminen sekä säästäväisyyden ja taloudellisen kasvatuksen edistäminen.

Säätiön tarkoituksena on myös säästöpankkitoiminnan perinteen vaaliminen ottaen huomioon luopioislainen tausta sekä urheilun ja kulttuurin tukeminen pääpainona Pälkäneen alue.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan antamalla avustuksia ja apurahoja ja tukemalla muuten taloudellisesti säästäväisyyden ja taloudellisen kasvatuksen edistämistä sekä tukee urheilua, kulttuuria ja alueen elinvoimaisuutta, hyvinvointia ja taloudellista kehitystä koskevaa tutkimusta, koulutusta ja muuta työtä sekä näiden tulosten tunnetuksi tekemistä.

Säätiön apurahojen hakuaika on pääsääntöisesti alkuvuodesta. Apurahojen hausta ilmoitetaan säätiön kotisivuilla ja paikallislehdissä.

Vain hakuaina tulleet hakemukset otetaan käsittelyyn. Säätiön hallintoneuvosto päättää apurahojen saajat varsinaisessa kokouksessaan joka pidetään viimeistään toukokuun aikana.

Hakijana voivat olla seurat, yhdistykset projektiorganisaatiot ja yksityiset henkilöt.

Hakijalla tulee olla hakevan yhdistyksen tai muun yhteisön mandaatti ja nimenkirjoitusoikeus

Säätiö voi pyytää tarvittaessa hallituksen tai muun kokouksen päätöksen apurahahausta ja apurahan tarkoituksesta

Avustusta hakiessaan hakijan tulee esittää selvitys siitä, miten hanke tai projekti liittyy säätiön tarkoituksen toteuttamiseen (kts. säätiön säännöt).

Hae apurahaa sähköisellä lomakkeella.