Apurahojen hakemusmenettely uudistuu vuoden 2020 alusta

Luopioisten Säästöpankkisäätiön apurahojen hakuaika on 1.2 -28.2.2020.

Apurahahakemus tehdään hakemuslomakkeella sähköisesti tai kirjallisesti toimitusjohtajalle määräaikaan mennessä.

Tutustuthan ennen hakemuksen tekoa ohjeisiin sivulla Hakemusmenettely.

Apurahapäätöksistä ilmoitetaan hakijoille kesäkuun loppuun mennessä. Hakemuksia ei palauteta.